FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

  • Cena frézování pařezů je 250 Kč za každých 10 cm z průměru pařezu.
  • Uvedená cena je bez DPH 21%.
  • Průměr pařezu měřen v úrovni terénu.
  • V ceně nejsou zahrnuty náklady na odstranění náběhových kořenů.
  • Cena je za 15 cm výšky frézovaného pařezu.
  • V ceně není zahrnut úklid a zásyp jámy.
  • K ceně bude účtována doprava na místo frézování: 15,- Kč / 1 km v obou směrech.
  • U špatně dostupných pařezů (svahy, překážky, kamení) bude cena stanovena individuálně.